‘Breizh’ revisisted – terug naar Bretagne

Afgelopen juli was het bijna twee jaar geleden dat ik de eerste foto’s maakte voor wat toen nog Time and tide deel twee heette. DeTime and tide wait for no man – meerjaren foto project over het landschap van de Nederlandse kust. Boek en tentoonstelling van Panorama’s.

Finistère

Le Pointe de Corsen, het meest westelijke punt van Frankrijk of, zoals op oriëntatie tafel te lezen staat, le pointe le plus à l’Ouest deTime and tide wait for no man – meerjaren foto project over het landschap van de Nederlandse kust. Boek en tentoonstelling van Panorama’s.

Twitter Linkedin Instagram Vimeo WhatsApp