Finistère

Le Pointe de Corsen, het meest westelijke punt van Frankrijk of, zoals op oriëntatie tafel te lezen staat, le pointe le plus à l’Ouest deTime and tide wait for no man – meerjaren foto project over het landschap van de Nederlandse kust. Boek en tentoonstelling van Panorama’s.

L’heure bleue

Hoewel er volgens de officiële definitie pas ná zonsondergang sprake is van het blauwe uur, is er reeds bij het fotograferen vóór zonsondergang duidelijk sprakeTime and tide wait for no man – meerjaren foto project over het landschap van de Nederlandse kust. Boek en tentoonstelling van Panorama’s.

Twitter Linkedin Instagram Vimeo WhatsApp