Atlantvolden

De reis deze herfst langs de Noordzeekust van Denemarken, voerde ook langs restanten van de Atlantikwall, een terugkerend thema in het project (zie ook deTime and tide wait for no man – meerjaren foto project over het landschap van de Nederlandse kust. Boek en tentoonstelling van Panorama’s.

L’heure bleue

Hoewel er volgens de officiële definitie pas ná zonsondergang sprake is van het blauwe uur, is er reeds bij het fotograferen vóór zonsondergang duidelijk sprakeTime and tide wait for no man – meerjaren foto project over het landschap van de Nederlandse kust. Boek en tentoonstelling van Panorama’s.

Twitter Linkedin Instagram Vimeo WhatsApp