Inspiratie

In de vorige post noemde ik Stephan Vanfleteren en zijn boek Atlantic Wall. Sowieso een inspirerende fotograaf, in mijn boekenkast staat naast genoemd boek bijvoorbeeldTime and tide wait for no man – meerjaren foto project over het landschap van de Nederlandse kust. Boek en tentoonstelling van Panorama’s.

Twitter Linkedin Instagram Vimeo WhatsApp